JL-Terminaali | Ympäristönhuoltopalvelut
JL-Terminaali | Ympäristönhuoltopalvelut

Puhtaita ratkaisuja!

Nestemäisten jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyä.

Lue lisää

Hoidamme nestemäisten jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyä Joensuussa.
Jätteidenkäsittelylaitoksemme valmistui keväällä 2014.