JL-Terminaali | Ympäristönhuoltopalvelut

Jätteiden käsittely

Joen Loka Ky:n sisaryritys JL-Terminaali Oy on aloittanut nestemäisten jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyn. JL-Terminaali Oy:n uusi jätteidenkäsittelylaitos valmistui keväällä 2014 Joen Loka:n viereiselle tontille.

Otamme vastaan vaarallisia jätteitä esim. öljyiset vedet ja emulsiot, sekä tavanomaisia jätteitä esim. sadevesikaivo- ja lattiakaivohiekka sekä rasvanerotuskaivoliete ja viemärinpuhdistusjäte. Lietteistä ja öljyisistä vesistä erotetaan erilaisin tekniikoin vettä, joka johdetaan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti viemäriverkostoon. Näin vältytään veden kuljettamiselta ja erotellut kiinteät jätteet voidaan hyödyntää.

Ympäristölupa Dnro ISAVI/109/04.08/2014.