JL-Terminaali | Ympäristönhuoltopalvelut

Vaarallisten aineiden kuljetukset ja vastaanotto

Vaarallisten jätteiden kuljetus, kerääminen sekä käsittely ovat tarkkaan säädeltyä ja ympäristöluvan alaista toimintaa. Jätteentuottajan vastuulla on, että vaaralliset jätteet luovutetaan ainoastaan hyväksytylle vastaanottajalle. Vain siten jätteentuottaja voi vakuuttua häntä koskevien jätemääräysten täyttymisestä.

Joen Lokan tarkoituksenmukaisella kalustolla vaarallisten jätteiden kuljetukset järjestyvät turvallisesti, tehokkaasti sekä taloudellisesti. Vaarallisten jätteiden kuljetuksiin koulutettu ammattitaitoinen henkilökuntamme mahdollistavat ADR /VAK hyväksytyillä autoilla niin kiinteiden kuin myös nestemäisten vaarallisten jätteiden kuljetukset. Noutamamme vaaralliset jätteet toimittamme aina hyväksyttyihin vaarallisten jätteiden loppusijoituspaikkoihin. Palvelun lopuksi huolehdimme viranomaisille tehtävien asiakirjojen sekä dokumenttien asianmukaisesta laadinnasta. Vaarallisten jätteiden kuljetusta vaativia kohteita ovat esimerkiksi:

  • öljynerotinkaivot
  • öljyonnettomuudet
  • raskasöljysäiliöt